Fran Lebowitz: Giả Như Nó Là Thành Phố Phần 1

Pretend It's a City Season 1 (2021)

Nội dung phim

Lang thang qua phố xá ở Thành phố New York và tâm trí thú vị của nhà văn hài hước, mỉa mai với tài kể chuyện Fran Lebowitz khi bà ngồi cùng Martin Scorsese

Xem thêm